- Koliko je teško i zahtevno, komplikovano i kompleksno, konkurisati i postati pandur u Leskovcu svedoče o tome razni podaci. Konkurencija je uvek jaka, potencijalni „brucoši“ se konstantno u ogromnom broju odazivaju na svaki poziv, to jest raspisivanje konkursa, odnosno prijemnog. Prijemni za „guštere“ u PU Leskovac raspisuje se svake godine, broj je, kao što rekoh, enormno nebulozan, a prijemni je nadrealno limitiran parametrima odsečnih i strogih, od kojih se ni za milimetar ne odstupa, a vezani su za tradicionalno izvorne vrednosti, one najdublje, one iskonske vrline sažete u apstraktno ekspresivne čuvene termine koji su impresivni i inspirativni u svakom datom momentu, a to su: junaštvo, viteštvo, vernost, predanost, poštenje, kultura, higijena, pristojnost i sve one superlativne reči koje krase sve sedam vrline, bez ijedne mane, bez ijednog greha...

- Elem, prijemni za nove „značke“ održava se u ogromnoj prostoriji u kojoj su klupe i stolice zavarene jedna uz drugu, kako bi potencijalni panduri mnogo lakše mogli da prevaziđu sve moguće poteškoće na koje naiđu tokom tog prijemnog ispita. U toj sali postoji samo jedna katedra i samo jedno uniformisano lice koje nadgleda celokupni prijemni ispit. To lice prošlo je kompletnu drotovsku obuku, uvuklo se u pubovsku odoru i sad je i zvanično veliki prezervativ s utokom, pendrekom, lisicama i značkom koja mu omogućava da u datom momentu upotrebi svu raspoloživu silu, koja mu je „zakonom“ dozvoljena, i da na svaki mogući način u svakoj mogućoj situaciji, koju uglavnom sam izazove, pravovremeno reaguje i onesposobi, eliminiše, pa čak i izvrši egzekuciju nad licem koje je pošlo po žvake, ili eventualno selo na klupicu da malo predahne. Tad na licu mesta nastupa značka i sa svim svojim rekvizitima, na sve dozvoljene i nedozvoljene načine odvaljuje bubrege i lomi rebra slučajnim prolaznicima, sirotanima koji mole za parče hleba, manjinama ove ili one vrste, kao i sve ostale građane/ke na koje se značka nameračila tog trena.

- Dakle, to ultra-specijalizovano čauš-lice sedi za katedrom, koja je tri prsta udaljena od zavarenih klupa i stolica „brucoša“, pred njim je jedna kutija šibica, a njegov zadatak je da izvuče zrnca iz kutije, prebroji ih i ponovo vrati u istu kutiju, onako lepo i uredno složena, kao što su i bila pre početka cele operacije. Toliko ujedno i traje taj prijemni ispit. E sad, šema je u tome što se nikada tačno ne zna koliko je vremena potrebno murkanu da odradi svoj zadatak i pucnjem iz prangije, obično u nepoznatom pravcu, označi kraj prijemnog ispita. Neki tvrde da ti ispiti traju i po dva, pa čak i po tri dana, jer uglavnom je toliko vremena potrebno čauš-licu da prebroji i složi zrnca unutar kutije šibice. No, to tvrde ovi koji ispit nisu prošli, ovi koji jesu nikada ne pričaju o tom, te s toga to i nećemo uzimati kao fakt; ali ćemo podatak primiti s rezervom.

- Na belom papiriću, formata A-4, nalazi se 20 pitanja na koja „brucoši“ moraju dati tačne odgovore ukoliko, naravno, žele da budu primljeni u službu PU Leskovac. Moram pri tom da obavestim sve one neupućene da „gušteri“ mogu da izlaze i ulaze u prostoriju za prijemni ispit kad god to požele. Naime, oni to koriste kako bi otišli do toaleta, kako bi popili malo vode, nešto pojeli, a usput i da pitaju profesionalne pubove da im šapnu neki odgovor. (Da li je to tačno ja stvarno ne znam. Ali, tako se priča...) Ono što sa sigurnošću mogu da tvrdim je da su pitanja svake godine potpuno ista. A pitanja glase ovako:

1. Da li umete da hodate?

2. Da li umete da trčite?

3. Da li umete da se derete i psujete?

4. Da li volite da mrzite?

5. Da li volite da nekoga prebijate pendrekom i šutirate čizmama?

6. Da li volite da pucate iz pištolja?

7. Da li razlikujete ćirilicu od latinice, odnosno azbuku od abecede?

8. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili sa DA, molimo vas da navedete onoliko slova koliko znate, i to posebno. Znači, u levom kvadratiću upišite slova ćirilice, odnosno azbuke, a u desnom kvadratiću unesite slova latinice, odnosno abecede.

9. Da li razlikujete crvenu, žutu i zelenu boju od ostalih?

10. Da li umete da razlikujete novčanice, odnosno pare? Npr. dinar, evro, dolar itd.?

11. Ako ste na prethodno pitanje odgovorili sa DA, molimo vas da sada odgovorite da li umete da brojite novčanice, odnosno pare, i do koliko?

12. Da li znate šta je gepek i kako se koristi?

13. Koliko duboko se kopa raka za mrtvaka?

14. Da li znate šta je Policija i kako se ona brani?

15. Da li znate šta je lična karta i ko obavezno mora da je nosi sa sobom?

16. Da li znate šta je vozačka i saobraćajna dozvola i ko obavezno mora da je nosi sa sobom?

17. Da li znate šta je pasoš?

18. Koliko puta treba udariti pendrekom, ili upucati pištoljem, sumnjivo lice?

19. Da li znate šta je mito i korupcija?

20. Da li znate šta je MUP i kako se brani?

 

- Jedna osoba koja je prošla ispit i postala pandur, u strogom poverenju dala mi je kopiju njegovog papira formata A-4 sa pitanjima i odgovorima. Pošto sam gore već naveo pitanja, sada ću vam predočiti samo odgovore koje je dala pomenuta osoba, a koja je danas zvanična pandurčina sa značkom. Dakle:

1. Da

2. Da

3. Da

4. Da

5. Da

6. Da

7. Da

8. A E I O U            A E I O U

9. Žuto da, ostalo nesam probaja.

10. Da itd.

11. Da. Do kolko imav.

12. Gepek je prostorija u koga smeštavamo sumnjivo lice.

13. Taman tolko da mrtvaka ne viri.

14. Policija je naša država. Ne se ona brani, ona gi napada.

15. Lična karta je lična karta u koju se nalazu slova i brojke od sumnjivo lice. Obavezno mora da gu nosi svaki onaj kuj neje stanovnik od Policija.

16. Vozačka i saobraćajna dozvola je vozačka i saobraćajna dozvola u koju su tureni slova i brojke od sumnjivo lice. Obavezno mora da gu nosi sa sebe svaki onaj kuj se kreće sas točkovima.

17. Da

18. Sve dok ne prestane da se trza.

19. Mito i kopurcija je onoj koje Policija uzima od sumnjivo lice.

20. MUP ti je Mafija Unutra Policija. Sas sve kvo ti padne pod ruku dok Šef ne vikne begaj.

 

- Eto, mili moji, tako se postaje pandur u Leskovcu.

 

- PS. - Lik koji je dao ove odgovore i postao pandur je, inače, bio jedan od najboljih na prijemnom. Te sezone nije primljena samo jedna osoba i to iz samo jednog jedinog razloga. Dotična osoba je otišla do toaleta i tamo, nakon velike nužde, svoju zadnjicu obrisala papirom formata A-4. Nekom je život majka, nekom maćeha. Jebi ga...