- Miš pogleda kroz pukotinu u zidu da bi video paket koji su otvarali farmer i njegova žena.
- "Koju hranu bi mogao sadržati" - zapitao se miš.
- Bio je poražen kada je shvatio da je to mišolovka.

- Miš se zatim povlači u dvorište i izdaje upozorenje:
- "Postoji mišolovka u kući. Mišolovka je u kući!"

- Pile zapijuka, podiže glavu i reče:
- "Gospodine mišu, ja mogu da kažem da sam ozbiljno zabrinut za Vas, ali to je bez posledica po mene. Ne mogu biti uznemiren zbog toga."

- Miš se okrenu svinji i reče:
- "Postoji mišolovka u kući. Mišolovka je u kući!"
- Svinja ga je simpatisala, ali reče:
- "Meni je mnogo žao, gospodine mišu, ali ne postoji ništa što bih mogla da uradim po tom pitanju, sem da se molim. Budite sigurni da ste u mojim molitvama."

- Miš se zatim okrenu kravi i reče:
- "Postoji mišolovka u kući. Mišolovka je u kući!"
- Krava na to reče:
- "Vau gospodine mišu, žao mi je zbog tebe, ali to nije koža sa mog nosa."

- Potišten i pognute glave miš se vrati u kuću da se sam suoči sa mišolovkom farmera.

- Te iste noći se čuo zvuk mišolovke, kao zvuk mišolovke koja hvata svoj plen. Farmerova žena požuri da vidi šta je uhvaćeno. U mraku ona nije videla da je to otrovna zmija čiji se rep uhvatio u mišolovku. Zmija je ujede. Farmer požuri u bolnicu, a zatim vrati ženu kući svu u groznici.

- Svako zna da se groznica leči dobrom pilećom supom, te farmer uze svoju sekiru i izađe u dvorište po glavni sastojak supe. Ali bolest njegove supruge se nastavila, tako da su komšije i rodbina dolazili stalno u posetu. Da bi ih nahranio i ugostio, farmer zakla svinju. Međutim, njegovoj ženi nije nikako bilo dobro i umrla je. Mnogo ljudi je došlo na sahranu tako da je seljak imao samo još kravu koju je zaklao da bi imao dovoljno mesa za sve.

- Miš je na sve to gledao kroz pukotinu na zidu sa velikom tugom.

- Dakle, sledeći put kada čujete da se neko suočava sa problemom i mislite da vas se to ne tiče, setite se ove priče i zapamtite jedno: KADA JE JEDAN OD NAS UGROŽEN - SVI SU U OPASNOSTI.

- Mi smo svi uključeni u putovanje koje se zove ŽIVOT. Mi moramo držati na oku jedni druge i praviti dodatni napor u ohrabrivanju jedni drugih. Svako od nas je nit od vitalnog značaja u tapiseriji druge osobe.

 

PS. - Ne znam ko je tvorac ove priče, ali svakako znam da je dobra i poučna.

 

 

 ...